یزد

نشانی: میدان ریاضی، بلوار شهید قندی

تلفن: ۳۸۳۸۱۱۷۱ – ۰۳۵          فکس: ۳۸۳۸۱۱۷۵ – ۰۳۵

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21

  • فروشگاه روزهای جمعه تعطیل است