تهران - سفارشی دوزی

نشانی: سعادت آباد – بلوار فرهنگ – نبش بیستم شرقی

تلفن: ۲۲۱۳۲۱۳۹ – ۰۲۱          فکس: ۲۲۱۳۲۱۸۳ – ۰۲۱

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10:30 تا 13:30 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21