رشت

نشانی: گلسار، بلوار گیلان، نبش خیابان ۱۶۴

تلفن: ۳۳۷۷۵۸۵۵ – ۰۱۳          فکس: ۳۳۷۸۰۵۲۱ – ۰۱۳

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21