کرمانشاه

نشانی: بلوار شهید کشوری، لابی هتل پارسیان

تلفن: ۳۴۲۱۹۱۷۶ – ۰۸۳          فکس: ۳۴۲۱۹۱۷۵ – ۰۸۳

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21

  • فروشگاه روزهای جمعه تعطیل است