کرمان

نشانی: خیابان هزار و یک شب، پلاک ۱۱۰

تلفن: ۳۲۴۷۱۰۱۲ – ۰۳۴       فکس: ۳۲۴۷۱۰۱۳ – ۰۳۴

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21