اراک

نشانی: کیلومتر ۳ جاده تهران، لابی هتل امیر کبیر

تلفن: ۳۳۱۲۴۰۵۷ – ۰۸۶          فکس: ۳۳۱۲۰۵۲۵ – ۰۸۶

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21

  • فروشگاه روزهای جمعه تعطیل است